2015-07-27

Awanturniczy Klub Filmowy działający w Barwnej Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży zaprasza 4 sierpnia, na godz. 16, na polski film sensacyjno-kryminalny, w którym nie bez znaczenia jest pewne jezioro.  Pierwszy raz będziemy oglądać kryminał, a z tym gatunkiem, zdaniem pisarza Zygmunta Miłoszewskiego, polscy twórcy filmowi mają odwieczny problem. Jednak do tego filmu pasuje hasło „dobre bo polskie”, dobre, bo nietuzinkowe, momentami mocne, zaskakujące. 

Barwna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, ul. Warszawka 12c, tel. 83 341 64 53, www.barwna.mbp.org.pl

2015-07-27

5 sierpnia o godz. 11.00 Barwna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży zaprasza dzieci w wieku 6-10 lat na pierwsze zajęcia w ramach programu „EkoPaka – zamykamy obieg surowców”. Podczas warsztatów pokażemy zamknięty obieg surowców, aby dzieci rozumiały, że to, co zostaje z produktów – opakowania, zużyte elementy – to nie śmieci, ale materiał, z którego można stworzyć coś nowego. Tematem spotkania będzie drewno – poznamy jego zastosowanie i sposoby na powtórne wykorzystanie, a także zabawy, w których używać będziemy rekwizytów wykonanych z drewna.

2015-07-23

Barwna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży zaprasza do udziału w konkursie plastyczno-literackim skierowanym do rodziców i dzieci. Konkurs trwa od 24 lipca do 10 sierpnia 2015. Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępne na stronie http://barwna.mbp.org.pl. Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie – na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

2015-07-23

Z głębokim smutkiem odebraliśmy wiadomość o śmierci Profesora Albina Koprukowniaka (1929-2015). Profesor zmarł nagle 20 lipca 2015 r. w swoim domku letniskowym. Mimo zaawansowanego wieku i przebywania na dobrze zasłużonej emeryturze, Profesor nie zaprzestał pracy naukowej, nadal publikował artykuły, książki, pod Jego redakcją ukazywały się prace zbiorowe jako naukowe pokłosie szeregu konferencji, w których uczestniczył. Praca naukowa była Jego życiową pasją i pozostał jej wierny do ostatnich chwil życia. Nieprzerwanie od lat badał dzieje ziemiaństwa polskiego na Lubelszczyźnie i Południowym Podlasiu, akcentując zwłaszcza społeczną i kulturotwórczą rolę tej warstwy społeczeństwa na przestrzeni dziejów.

Blisko współpracował z Kolegium Redakcyjnym „Rocznika Bialskopodlaskiego” od momentu jego powstania, tj. od 1993 r., dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem, udzielając cennych rad, wspierając i zachęcając do publikowania na jego łamach zwłaszcza ludzi młodych.Członkiem Kolegium Redakcyjnego był od 2007 r. Odszedł od nas wybitny naukowiec, regionalista, autor licznych publikacji i opracowań.

Pamięć o Nim żyć będzie w Jego dziełach. Requiescat in pace!

Kolegium Redakcyjne „Rocznika Bialskopodlaskiego”

2015-07-21

Jak sama autorka twierdzi nie było jej zamiarem opisywanie własnego losu ani losu ludzi, których zna mimo to w odczuciu czytelników jest to swoista biografia Magdaleny Tulli. Urodziła się w Warszawie w 1955 r. Jej ojciec był Włochem, który ożenił się z Polką. Pracował przy ambasadzie w Instytucie Włoskim jako tłumacz literatury. Nie mieszkał na stałe w Polsce,  często przebywał w Mediolanie, gdzie zresztą zabierał na wakacje Magdalenę.