2015-04-15

Włączając się w obchody 490-lecia nadania praw miejskich Białej Podlaskiej zapraszamy do udziału w internetowym konkursie wiedzy „Biała Podlaska – znana i nieznana", organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej. Konkurs trwa do 15 września 2015 r. i polega na udzieleniu on-line odpowiedzi  na zestaw 12. pytań. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody książkowe!!!

Przejdź do formularza konkursowego

2015-04-15

Dla czy­tel­ni­ka dob­re opo­wiada­nie może być błogosławionym przeżyciem. Pot­ra­fi na zaw­sze zmienić per­spek­tywę, zadzi­wić, po­ruszyć ser­ce, rozśmie­szyć. (…) Dob­re - na długo zos­ta­je w pa­mięci i cza­sami pow­ra­ca tak sa­mo in­tensyw­nie, jak pry­wat­ne wspom­nienie.

Olga Tokarczuk

2015-04-15

Bialskie Centrum Kultury Klub Kultury Eureka i Filia nr 6  Miejskiej Biblioteki Publicznej przygotowały imprezę pod hasłem „Święta, święta…”. Podczas spotkania rozstrzygnięto konkurs plastyczny na kartkę, stroik i pisankę wielkanocną. Z nadesłanych prac przygotowano wystawę pokonkursową. Dodatkową atrakcja były występy członków  Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasiacy”. Kierownik biblioteki – Krystyna Nowicka prowadziła wspólnie z instruktorkami  Klubu Kultury Eureka  quiz wielkanocny. Informowała także o możliwości korzystania z katalogu on-line, mówiła o korzyściach jakie wynikają z systematycznej lektury oraz zachęcała do odwiedzin biblioteki. Zapraszamy do naszej galerii.

2015-04-13

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na warsztaty scenariuszowe dla młodzieży. Spotkanie poprowadzi Zbigniew Masternak - polski prozaik, autor scenariuszy filmowych, reportażysta…oraz piłkarz.

Warsztaty odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Warszawska 12 A w Sali Konferencyjnej (II piętro) 15 kwietnia o godzinie 13.

2015-04-10

Grupa 4-5 latków z Przedszkola nr 14 jeszcze zażyczyła sobie muzycznego spotkania w bibliotece. Jak pan każe sługa musi – pomyśleli bibliotekarze, jednocześnie oddychając z ulga, że nie chodzi o chemię. Przygotowaliśmy starannie wystawkę książek o tematyce muzycznej. Były tam wierszyki, opowiadania oraz książki popularnonaukowe.