„Profesjonalizm-Nowoczesność-Rozwój”

2020-06-29

„Profesjonalizm-Nowoczesność-Rozwój” to projekt realizowany przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, pełniącej funkcje powiatowe, w celu organizacji szkoleń dla bibliotekarzy pracujących w bibliotekach publicznych miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego.

Szczegółowe cele projektu:

  • doskonalenie i nabywanie nowych umiejętności w pracy w systemie bibliotecznym Mateusz,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie znajomości współczesnej literatury polskiej,
  • zdobycie nowych kompetencji dotyczących wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy z czytelnikiem i promocji bibliotek.

Współorganizatorzy:

Urząd Miasta Biała Podlaska i Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.

Partnerzy medialni:

Projekt „Profesjonalizm-Nowoczesność-Rozwój” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 Wydarzenia organizowane w ramach projektu „Profesjonalizm-Nowoczesność-Rozwój”:

29 czerwca 2020 r.

Spotkanie inaugurujące projekt

W programie:

-    Wystąpienie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej dr. Pawła Borka,

-    Wystąpienia Współorganizatorów projektu,

-    Podsumowanie działalności bibliotek publicznych powiatu bialskiego w 2020 r.

30 czerwca – 1 lipca 2020 r.

Nowe technologie w animacji czytelnictwa. Aplikacje, narzędzia, multimedia, gamifikacja – warsztat praktyczny

Karol Baranowski

7 września 2020 r.

Spotkanie z literaturoznawcą

dr hab. Rafał Szczerbakiewicz

24-25 września 2020 r.

Doskonalenie pracy w systemie bibliotecznym Mateusz

Marcin Oyrzanowski

PIERWSZY PROJEKT REALIZOWANY ONLINE PRZEZ BIALSKĄ BIBLIOTEKĘ

2020-07-01

29 czerwca 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie online w ramach projektu realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej. „Profesjonalizm-Nowoczesność-Rozwój” to projekt szkoleniowy, adresowany do bibliotekarzy pracujących w bibliotekach publicznych miasta Biała Podlaska i powiatu ziemskiego, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Uroczystej inauguracji projektu dokonał Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, dr Paweł Borek. Następnie w imieniu współorganizatora Pana Mariusza Filipiuka, Starosty Bialskiego, głos zabrała Pani dr Barbara Kociubińska-Koza, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Instruktorzy MBP dokonali podsumowania działalności bibliotek w 2019 r. oraz przedstawili funkcjonowanie placówek bibliotecznych w powiecie ziemskim a także w Białej Podlaskiej w roku 2020, w czasie epidemii.

Projekt „Profesjonalizm-Nowoczesność-Rozwój” jest pierwszym projektem realizowanym online przez MBP w Białej Podlaskiej.

Celem projektu jest:

  • doskonalenie i nabywanie nowych umiejętności w pracy w systemie bibliotecznym Mateusz,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie znajomości współczesnej literatury polskiej,
  • a także zdobycie nowych kompetencji dotyczących wykorzystania nowoczesnych technologii
    w pracy z czytelnikiem i promocji bibliotek.

Współorganizatorzy: Urząd Miasta Biała Podlaska i Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.

Partnerzy medialni:

 

KOLEJNE SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU „PROFESJONALIZM – NOWOCZESNOŚĆ – ROZWÓJ”

2020-07-07

30 czerwca i 1 lipca 2020 r. odbyły się warsztaty online pt. „Nowe technologie w animacji czytelnictwa. Aplikacje, narzędzia, multimedia, gamifikacja”.

Uczestnicy poznali dostępne narzędzia i aplikacje do obróbki audio i wideo, tworzenia materiałów reklamowych, realizowania wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych także online. Bibliotekarze zdobyli wiedzę o aktualnych trendach i sposobach przyciągnięcia użytkowników do biblioteki, poznali przykłady zastosowania gamifikacji w promowaniu literatury i bibliotek.

Warsztaty zamierzone były na wzmocnienie kompetencji pracowników bibliotek w zakresie jeszcze skuteczniejszego powiększania grona użytkowników. Szkolenie realizowane było przez wrocławską firmę Good Books, szkolącą bibliotekarzy, wydawców, księgarzy i nauczycieli a prowadził je Pan Karol Baranowski – bibliotekarz w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie oraz w agendzie Arteteka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, zdobywca tytułu Ogólnopolski Bibliotekarz Roku 2019 w konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, specjalista w zakresie nowych technologii.

„Profesjonalizm-Nowoczesność-Rozwój” to projekt szkoleniowy, adresowany do bibliotekarzy pracujących w bibliotekach publicznych miasta Biała Podlaska i powiatu ziemskiego, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

SPOTKANIE Z LITERATUROZNAWCĄ ON-LINE

2020-09-08

Kolejne szkolenie dla bibliotekarzy w ramach projektu „Profesjonalizm – Nowoczesność – Rozwój” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury odbyło się online 7 września 2020 r.

Było to „Spotkanie z literaturoznawcą”, którego tematem była współczesna literatura polska w kontekście literatury powszechnej. O wartościach książek popularnych i potrzebie poznawania „głębi” i „powierzchni” tekstu literackiego przekonywał bibliotekarzy prof. dr hab. Rafał Szczerbakiewicz, adiunkt Katedry Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej UMCS w Lublinie, autor licznych publikacji książkowych, artykułów i rozpraw.

Podsumowując, przytoczył słowa Slavoja Žižka, słoweńskiego socjologa, filozofa i krytyka kultury – „Kultura popularna jest najlepszym lustrem tego co się dzieje w społeczeństwie”.

 

„PROFESJONALIZM – NOWOCZESNOŚĆ – ROZWÓJ” – OSTATNIE SZKOLENIA

2020-10-02

24 i 25 września 2020 r. odbyły się ostatnie szkolenia bibliotekarzy w ramach projektu „Profesjonalizm – Nowoczesność – Rozwój”. Tematyka oscylowała wokół zagadnień pracy w Systemie Bibliotecznym Mateusz, w którym tworzą katalogi i udostępniają zbiory biblioteki powiatu bialskiego. Uczestników powitał dr Paweł Borek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Szkolenia koordynowała Emilia Waszczuk, instruktor MBP, a warsztaty on-line prowadził Pan Marcin Oyrzanowski, współtwórca SB Mateusz, kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa.

Jak okazało się w trakcie szkolenia, SB Mateusz oferuje coraz bardziej nowoczesne funkcjonalności ułatwiające pracę bibliotekarzom, ale także coraz łatwiejszy dostęp dla czytelników. Zaprezentowano m.in. e-platformę, dzięki której czytelnicy mogą pobierać zdalnie e-audiobooki, e-czasopisma i e-booki z zasobów swojej biblioteki. W zakresie doskonalenia pracy w SB Mateusz zaprezentowano sposób przeprowadzenia skontrum, ubytkowania, generowania statystyk, pobierania i zamieszczania okładek, wyszukiwania i pobierania opisów do katalogów lokalnych, uzupełniania i poprawiania istniejących opisów, opis audiobooka i gry planszowej – zbiory te coraz częściej pojawiają się w ofercie bibliotek. Bibliotekarze zapoznali się także z pomocnymi w codziennej pracy narzędziami, jak np.:  „selekcja” czy „magazyn”. Jak bardzo potrzebne były te szkolenia pokazała ogromna ilość pytań skierowanych do Pana Marcina Oyrzanowskiego. Temat pracy w SB Mateusz nie został oczywiście wyczerpany. Postaramy się organizować kolejne szkolenia.

Projekt realizowany jest w ramach Programu „Partnerstwo dla książki” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


Opublikowane przez: Administrator