2020-09-11

  Zapraszamy serdecznie dzieci do udziału w zajęciach popołudniowych organizowanych przez Multicentrum i Bibliotekę Barwną. Zajęcia edukacyjno-czytelnicze odbywać się będą zgodnie z następującym harmonogramem:

  Wtorki
  16.00-17.00 – Nakręcamy czytanie – wiek uczestników 5-7 lat
  (zapisy prowadzone są telefonicznie przez Bibliotekę Barwną pod numerem 83 341-60-18)

  Czwartki
  16.00-17.00 – Tropiciele przyrody – wiek uczestników 7-9 lat
  (zapisy prowadzone są telefonicznie przez Multicentrum pod numerem 83 341-60-17)

  2020-09-08

  Kolejne szkolenie dla bibliotekarzy w ramach projektu „Profesjonalizm – Nowoczesność – Rozwój” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury odbyło się online 7 września 2020 r.

  Było to „Spotkanie z literaturoznawcą”, którego tematem była współczesna literatura polska w kontekście literatury powszechnej. O wartościach książek popularnych i potrzebie poznawania „głębi” i „powierzchni” tekstu literackiego przekonywał bibliotekarzy prof. dr hab. Rafał Szczerbakiewicz, adiunkt Katedry Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej UMCS w Lublinie, autor licznych publikacji książkowych, artykułów i rozpraw.

  2020-09-08

  Takim mottem zaczyna się wstęp do monumentalnej książki Piotra Sęczyka „Zapomniana przeszłość Swór i okolicznych miejscowości w XIV – XX wieku”.

  Autor nie ogranicza się w swych obserwacjach do czasów współczesnych ale sięga głęboko wstecz (…) kultu religijnego pogańskich Litwinów, aż do XIV wieku. Rys historyczny obejmuje również okoliczne miejscowości m.in. Pojelce, Woroniec, Sycynę, Cełujki czy Krzymowskie.

  Jak sam autor podkreślił nie jest to dzieło naukowe, choć posiada liczne jego elementy. Książka powstała wskutek zainteresowań genealogicznych, które z czasem rozszerzyły się na całą okolicę i jej historię. A niewątpliwie, miejsca o których pisze P. Sęczyk są niezwykle ciekawe. Interesująca jest historia ludzi zamieszkujących rzeczone miejscowości.

  2020-09-07

  Zapraszamy do wypożyczalni głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej z egzemplarzem "Balladyny" Juliusza Słowackiego po pamiątkową pieczęć z dziewiątej edycji Narodowego Czytania. Pieczęć będzie dostępna w budynku biblioteki w Parku Radziwiłłowskim do 21.09.2020 r., następnie trafi do naszych filii, aby każdy Czytelnik miał możliwość upamiętnienia wydarzenia.

  2020-09-05

  Dziś celebrujemy święto literatury polskiej jakim jest Narodowe Czytanie. "Balladyna" - Juliusza Słowackiego jest jedynym z najpopularniejszych dramatów epoki polskiego romantyzmu. Utwór powstał w Genewie w 1834 roku, a po raz pierwszy został wydany w Paryżu w 1839 roku. Dziewiąta edycja Narodowego Czytania odbywa się w wersji on-line dzięki, której wideo dostosowane jest do osób niesłyszących. Organizatorami wydarzenia są: Prezydent Miasta Biała Podlaska oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Dziękujemy za wsparcie i współpracę: PEC Biała Podlaska, Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Zgoda" oraz firmie AkusticaMed. Link do nagrania: https://www.facebook.com/mbpbialapodlaska/videos/1760051184144446/