2015-06-18

  Autor powieści znany jest jako prezenter telewizyjny, felietonista, pisarz. Urodzony w 1949 r. w Stanach Zjednoczonych, w rodzinie imigrantów z Normandii. Już w  wieku 18 lat publikuje na łamach pism francuskich, m.in. wywiady ze znanymi pisarzami, później skłania się ku tematyce politycznej i społecznej. Jest autorem powieści oraz esejów politycznych, które czasami bywały chłodno odbierane zwłaszcza przez znane osoby ze świata polityki.  Powieść „Kucharka Himmlera” ukazała się we Francji w 2013 r., wydanie polskie w 2015 r.

  2015-05-14

  Artur Domosławski (1967 r.), dziennikarz, reporter „Polityki”, wcześniej „Gazety Wyborczej”. Wybrany Dziennikarzem Roku 2010.

  Wiele uwagi poświęca problemom Ameryki Południowej, szczególnie nielegalnej działalności wielkich koncernów z amazońskiej puszczy – bezprawnej wycinki lasów, grabieżczym praktykom wydobywania złota, czy ropy naftowej. Wpływ tych praktyk na środowisko, niewolniczą pracę ludzi, choroby, ciągły strach przed utratą życia osób, które ośmielają się temu przeciwstawiać.

  2015-04-15

  Dla czy­tel­ni­ka dob­re opo­wiada­nie może być błogosławionym przeżyciem. Pot­ra­fi na zaw­sze zmienić per­spek­tywę, zadzi­wić, po­ruszyć ser­ce, rozśmie­szyć. (…) Dob­re - na długo zos­ta­je w pa­mięci i cza­sami pow­ra­ca tak sa­mo in­tensyw­nie, jak pry­wat­ne wspom­nienie.

  Olga Tokarczuk

  2015-03-20

  Powieść pt. „Gorzko” ukazała się w 2014 r. i jest zaliczana do nurtu tzw. literatury kobiecej, jej tematykę najtrafniej określił jeden z klubowiczów przytaczając słowa starej piosenki: „o czym myśli dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pąka przemienia się w kwiat…”.

  2015-02-19

  Szwedzka Akademia przyznała pisarzowi Nagrodę Nobla w 2014 roku „za sztukę pamięci i dzieła, w których uchwycił najbardziej niepojęte ludzkie losy i odkrywał świat czasu okupacji”.

  Nagradzany wcześniej przez Akademię Francuską za powieść „Les Boulevards de ceinture”, zdobył również Nagrodę Goncourtów za „Ulicę Ciemnych sklepików”.