Codzienność 1939-1945 – historia zapisana w dokumentach życia społecznego

2019-09-10

Zapraszamy Państwa do obejrzenia wystawy „Codzienność 1939-1945” prezentowanej we wrześniu – październiku 2019 r. na parterze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Wystawa została zorganizowana ze zbiorów regionalnych, a właściwie jednego typu dokumentów. Nasza biblioteka gromadzi w Dziale Wiedzy o Regionie nie tylko książki i czasopisma, ale także inne materiały dotyczące południowego Podlasia. Są wśród nich dokumenty życia społecznego, zwane też drukami ulotnymi.

W bibliotekach pod tymi nazwami kryją się wszelkie dokumenty o charakterze informacyjnym, propagandowym i reklamowym, które posiadają najczęściej krótkotrwałą wartość użytkową. Stanowią za to doskonałe świadectwo współczesnego życia danego społeczeństwa. Należą do nich: afisze i programy teatralne, filmowe, muzyczne, wyborcze, sportowe, plakaty, katalogi wystaw i targów, ulotki i biuletyny partii politycznych i organizacji społecznych, odezwy, obwieszczenia i zarządzenia władz miejskich, urzędów i organizacji, rozkłady jazdy, cenniki, etykiety, druki firmowe, informatory gospodarcze i turystyczne, zaproszenia i zawiadomienia, klepsydry, fotografie i pocztówki, ekslibrisy, formularze, ankiety, wzory np. legitymacji i inne.

Na wystawie „Codzienność 1939-1945” prezentujemy wybrane druki ulotne z bogatej kolekcji   Działu Wiedzy o Regionie.  Dokumenty są odzwierciedleniem różnych aspektów życia mieszkańców powiatu bialskiego w latach drugiej wojny światowej, a zwłaszcza oświaty i spółdzielczości.

Dokumenty życia społecznego stanowią bardzo cenny materiał badawczy, dlatego zależy nam na zgromadzeniu w Dziale Regionalnym jak największej liczby regionalnych druków, które w przyszłości zostaną wykorzystywane przez historyków i regionalistów. Część starszych dokumentów jest dostępna online w Bialskiej Bibliotece Cyfrowej, prowadzonej przez naszą bibliotekę  http://bbc.mbp.org.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej zwraca się z uprzejmą prośbą do czytelników, mieszkańców Białej Podlaskiej i południowego Podlasia, wszystkich wydawców, redaktorów, twórców i działaczy o pomoc w kompletowaniu zbiorów dokumentujących życie codzienne tego regionu. Wszystkich, którzy chcieliby przekazać lub wypożyczyć dokument w celu sporządzenia kopii zapraszamy do Działu Wiedzy o Regionie. Liczymy na Państwa zainteresowanie naszą prośbą!

 

 

 

Opublikowane przez: Administrator