Czytelnia, informatorium

Czytelnia udostępnia leksykony encyklopedie, słowniki, informatory, opracowania monograficzne z różnych dziedzin wiedzy, a także zbiory czasopiśmiennicze: gazety, dzienniki urzędowe, czasopisma naukowe, i popularnonaukowe (bieżące i z lat poprzednich).

Korzystanie ze zbiorów Czytelni ułatwiają katalogi komputerowe:

  • książek
  • czasopism

Czytelnicy mają możliwość korzystania z usług kserograficznych.

regulamin czytelni

Informatorium udostępnia bibliografie i kartoteki pomocne przy zbieraniu literatury na określony temat:

  • bibliografię narodową (Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism, Bibliografia Wydawnictw Ciągłych, Polonica Zagraniczne)

  • bibliografie dziedzinowe (m.in.: Bibliografia Historii Polski, Polska Bibliografia Literacka)

  • bibliografie zagadnieniowe i zestawienia bibliograficzne

  • komputerowe bazy bibliograficzne opracowane przez Bibliotekę Narodową :
  • Przewodnik Bibliograficzny za lata (książki wydane w Polsce od roku 1987)

  • Bibliografia Zawartości Czasopism (artykuły z czasopism polskich od 1996)

  • Bibliografia Wydawnictw Ciągłych (rejestruje czasopisma od 1996)

Dział organizuje lekcje biblioteczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.