Podl. Kwartalnik Kulturalny

Podl. Kwartalnik Kulturalny

Podlaski Kwartalnik Kulturalny jest popularnym wydawnictwem adresowanym do miłośników Podlasia oraz środowisk zainteresowanych problematyką wschodniego pogranicza kulturowego. Polecając czytelnikom nasze czasopismo sugerujemy wybranie najkorzystniejszej formy jego zakupu – stałą prenumeratę. Przyjmuje ją Miejska Biblioteka Publiczna: prenumerata na rok 2018 wynosi 50 zł (łącznie z kosztami przesyłki). Konto:
    Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
    Bank PKO BP nr konta 67 1020 1260 0000 0002 0159 3870.

Tylko prenumerata gwarantuje systematyczność otrzymywania kolejnych numerów kwartalnika, a tym samym najnowszych artykułów o tematyce regionalnej, informacji o nowych publikacjach, wydarzeniach i zjawiskach kulturowych, jakie zachodzą na Po-dlasiu. Zachęcamy do popularyzowania kwartalnika wśród znajomych i przyjaciół oraz nadsyłania uwag, opinii i propozycji dotyczących jego zawartości.

* Artykuły zawarte w Podlaskim Kwartalniku Kulturalnym są własnością ich autorów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść merytoryczną.

            Redakcja

Wydawca:

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
 • Towarzystwo Miłośników Podlasia


Redakcja:

 • Red.naczelny Beata Zacharuk
 • Sekretarz redakcji Iwona Warda

Kolegium redakcyjne:

 • Małgorzata Brodowska
 • dr Tomasz Demidowicz
 • Istvan Grabowski
 • dr Szczepan Kalinowski
 • Roman Pieńkowski
 • Radosław Plandowski

Kontakt :

tel. 83 341 60 11
e-mail: pkk@mbp.org.pl

Prenumerata :

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
  Bank PKO BP nr konta 67 1020 1260 0000 0002 0159 3870 
  Cena rocznej prenumeraty wynosi 50 zł.


Sponsorzy :

 • Prezydent Białej Podlaskiej