Rozstrzygnięcie XVI edycji konkursu „Ocalić od zapomnienia"

2019-06-12

Finał powiatowego konkursu adresowanego do bibliotek publicznych powiatu bialskiego, którego główną ideą jest propagowanie regionalizmu, odbył się 11 czerwca 2019 r. podczas Powiatowego Dnia Działacza Kultury w Krzymoszycach. Hasło ogłoszonej w 2018 r. edycji brzmiało „Moje życie, moja historia”, a jednym z założeń było włączenie się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Zadanie konkursowe polegało na zebraniu i spisaniu wspomnień jednej lub kilku osób, opisaniu zmian w życiu codziennym, pracy, nauce, od dzieciństwa po lata dojrzałe, na przestrzeni kilkudziesięciu lat obejmujących dwa, trzy i więcej pokoleń.

Nagrody pieniężne z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek albo innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania oraz dyplomy z rąk Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka i dr. Pawła Borka, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, odebrały:

 Magdalena Pepa, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie za zajęcie I miejsca, za pracę w formie publikacji pt. „Okruchy pamięci”;

 Beata Łyczewska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. K. Sawczuka w Konstantynowie za zajęcie II miejsca, za pracę o odmiennej niż pozostałe formie, krótkich, ale bardzo obrazowych wpisów pt. „Moje życie, moja historia”;

 Magdalena Chodzińska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim za zajęcie III miejsca, za pracę pt. „Ocalić od zapomnienia” w 4 zeszytach: Moja mama – Regina Ircha, Moja nauczycielka – Wanda Kasjaniuk, Nasi dziadkowie – Dzieciństwo i szkoła, Moja mama – Leontyna Narojek.

 Nagrodę za wyróżnienie odebrała Anna Michaluk, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Rokitnie, za pracę „Rokitno to moje miejsce i moja historia”.

 We wszystkich pracach, które zasilą zbiory regionalne, zgromadzono cenne wspomnienia mieszkańców i zdjęcia. Dziękujemy wszystkim pracownikom bibliotek, którzy zaangażowali się w zbieranie i opracowanie materiałów do konkursu.

Serdeczne gratulacje!

Opublikowane przez: Administrator