Wprowadzenie do genealogii

Co to jest genealogia?

Genealogia (z Greki γενεά, genos - "ród" oraz λόγος, logos - "słowo", "wiedza") - jedna z nauk pomocniczych historii, zajmująca się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa. W szczególności przedmiotem zainteresowania genealogii są wybrane rodziny i rody, ich pochodzenie, historia oraz wzajemne relacje rodzinne i losy poszczególnych członków rodziny.

Źródła badań genealogów

Badania genealogiczne prowadzi się na podstawie różnorakich źródeł, zwłaszcza metryk. Po ustaleniu niezbędnych faktów genealogicznych sporządza się tablice genealogiczne ukazujące relacje między członkami rodziny (np. drzewo genealogiczne). Można również spisywać dzieje rodów za pomocą innych publikacji np. książki, albumu, skryptu, artykułu, także elektronicznych np. w programach genealogicznych.

Źródłem do pracy genealogów są przede wszystkim księgi kościelne, które służą jako rejestr urodzeń, chrztów, zgonów. Innymi źródłami są księgi miejskie, testamenty, akty zgonów. Możliwe jest również uzyskanie listy pasażerów ze statków migracyjnych lub także przeglądanie listy podatników i książek adresowych.

Kto może zajmować się poszukiwaniami?

Prowadzeniem badań genealogicznych zajmuje się genealog. Może to być genealog zawodowy, traktujący genealogię jako profesję, lub genealog-amator, zajmujący się genealogią rodzinną jako hobby.

Towarzystwo genealogiczne - stowarzyszenie zrzeszające miłośników genealogii, działające na określonym obszarze. Może być to zarówno stowarzyszenie rejestrowe jak i  zwykłe. Jest to działalność społeczna.

Cele towarzystw genealogicznych:

  • zrzeszanie genealogów zainteresowanych poszukiwaniem swoich przodków i wzajemna pomoc w prowadzonych poszukiwaniach
  • upowszechnianie i popularyzacja genealogii jako źródła poznania historii żyjących wcześniej pokoleń, ale także poznawanie historii państwa i regionu
  • współpraca w zakresie genealogii z instytucjami naukowymi, archiwami kościelnymi i państwowymi oraz innymi towarzystwami,
  • pomoc w dostępie członków towarzystwa do archiwów i dokumentów związanych z ich poszukiwaniami genealogicznymi.